Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Club Corvette of Finland ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Club Corvette of Finland ry
Verkkosivut: www.corvettefinland.com
Osoite: Tilusojantie 60, 42100 Jämsä
Sähköposti: sihteeri@corvettefinland.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Marko Ahlgren
Osoite: Moisiontie 21, 35300 Orivesi
Puh: 040 589 7377
Sähköposti: sihteeri@corvettefinland.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Jäsenten tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle. Tietoja tallennetaan sähköistä käsittelyä varten ulkopuolisen nettipalveluntarjoajan, Sconet:n palvelimille. Jäsenkorttien painamista varten annetaan vain nimi ja jäsennumero kertaluonteisesti Promlerille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (Finnshark nimimerkki yms. jäsenen itse vapaaehtoisesti ilmoittama tieto)

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään kassakaapissa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
  • Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Sconet:n verkossa valvotussa palvelinkeskuksessa  suojatulla palvelimella. Club Corvette of Finland ry ja Sconet huolehtivat tietoturvan säilymisestä.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on aina oikeus ja mahdollisuus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa jäsenportaalista sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa tai korjata ne itse.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.